DNprofil en NEN61439

 Voor het gebruik van een DNprofil gelden dezelfde regels als voor het gebruik van normale DIN-rail en kabelkanalen.

 Het gebruik van DNprofil als kabelkanaal.

Geïsoleerd draad met fundamentele isolatie mag tegen geaarde geleidende delen aanliggen. Dit geldt zelfs voor bedrading die kortsluitvast gelegd is, mits er geen uitwendige druk op wordt uitgeoefend en de belasting dusdanig is dat de bedrijfstemperatuur niet boven 80% van de maximaal toelaatbare bedrijfstemperatuur uitkomt. Tevens dient contact met scherpe randen te worden voorkomen. De uiteinden van DNprofil zijn zodanig behandeld dat eventuele scherpe randen zijn  verwijderd en de robuuste constructie van DNprofil beschermt bedrading effectief tegen uitwendige druk.

 Het monteren van DNprofil

Voor het monteren van aanraakbare geleidende delen (zoals DNprofil of een gewone metalen DIN-rail) maakt NEN/EN/IEC61439 onderscheid tussen metalen kasten die geaard zijn (klasse 1 kast) en volledig geïsoleerde kasten.

Klasse 1 kast

In een klasse 1 kast moeten alle aanraakbare geleidende delen zijn verbonden met de PE van de kast. Dit mag d.m.v. constructieve verbindingen. Over het algemeen is montage met metalen schroeven voldoende. Paragraaf 8.4.3.2.2. van NEN/EN/IEC61439 geeft aanwijzingen hiervoor.

Dubbel geïsoleerde kast

In een geïsoleerde kast mogen geleidende delen niet met de veiligheidsaarde verbonden worden. Zolang de bevestigingsschroeven niet volledig door de isolatie van de kast naar buiten steken, worden geen specifieke eisen gesteld. Als dit wel het geval is, dient tenminste één van beide zijden volledig geïsoleerd te zijn of er dient gebruik te worden gemaakt van kunststof schroeven.

Een gedetailleerd rapport over het gebruik van DNprofil in relatie tot NEN/EN/IEC61439 kunt u hier downloaden.